Teisiniai renginiai

Pagrindinis / Padaliniai / Teisiniai renginiai

Projektas ,,Atvirų paskaitų – diskusijų ciklas“ – Lietuvos teisininkų draugija reaguodama į besikeičiančios visuomenės poreikius ir aktualijas kiekvieną kartą priklausomai nuo esamos problemos Lietuvoje organizuoja seminaru, paskaitas, diskusijas, konferencijas įdomiomis temomis. Nuo 2014 m. buvo kalbėta šiomis temomis:

2014 m. sausio 06 d. – 2014 m. balandžio 30 d. – diskusijų ciklas „Žmogaus pasitikėjimo valdžia ir valdžios pasitikėjimo žmogumi santykis“, suorganizuota 12 diskusijų plačiajai visuomenės daliai susipažinti su Lietuvoje esančiomis teisinėmis aktualijomis.

2014 m. birželio 02 d. – 2014 m. gruodžio 19 d. – apskritojo stalo diskusijos „Viešajame sektoriuje dirbančių asmenų  veiklos priežiūra bei korupcijos prevencija“. Suorganizuota 14 diskusijų plačiajai visuomenės daliai susipažinti su Lietuvoje esančiomis teisinėmis aktualijomis.

2015 m. vasario 02 d. – 2015 birželio 30 d. – paskaitų ciklas „Petras Leonas ir prigimtinės žmogaus teisės“. Suorganizuota 20 paskaitų plačiajai visuomenės daliai.

2015 m. birželio 01 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d. – paskaitų ciklas, vyresnio amžiaus asmenims, pilietiškumo didinimui „Žmogaus pasitikėjimo valdžia ir valdžios pasitikėjimo žmogumi santykis“, suorganizuota 10 paskaitų pristatant valdžios institucijų darbą bei atsakomybes, asmens kaip aktyvaus valstybės piliečio pareigas ir atsakomybes.

2015 m. rugsėjo 01 d. – 2016 m. gegužės 31 d. – pilietiškumo ugdymas jaunimo tarpe, organizuojant diskusijas/atviras paskaitas tema „Viešajame sektoriuje dirbančių asmenų veiklos priežiūra bei korupcijos prevencija“. Suorganizuota 26 diskusijos/paskaitos.

2016 m. birželio 01 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d. – paskaitų ciklas, vyresnio amžiaus asmenims, pilietiškumo didinimui „Viešajame sektoriuje dirbančių asmenų veiklos priežiūra bei korupcijos prevencija“, suorganizuota 12 paskaitų pristatant valdžios instituciją darbas bei atsakomybes, korupcijos apraiškų identifikavimas ir tikslingi veiksmai stabdant korupciją.

2016 m. rugsėjo 01 d. – 2017 m. gegužės 30 d. – paskaitų ciklas jaunimui (tikslinė auditorija studentai), pilietiškumo didinimo tema „Žmogaus pasitikėjimo valdžia ir valdžios pasitikėjimo žmogumi santykis“, suorganizuota 24 paskaitos pristatant valdžios institucijų darbą bei atsakomybes, asmens kaip aktyvaus valstybės piliečio pareigas ir atsakomybes. Daugiau informacijos: www.ltdraugija.lt, www.ltdkaunas.lt.

Suorganizuota 108 susitikimai/paskaitos, kuriuose sudalyvavo 700 asmenų, iš viso pravesta 560 val.

Paskaitas skaitė žinomi Lietuvos teisininkai, akademikai, dėstytojai, praktikai.

_____________________________________________________________________________

Projektas – universitetiniai kursai mokiniams ,,Teisės pagrindai“. Tikslas – supažindinti moksleivius su teisės ypatumais, žinoti savo teises ir pareigas, žinoti valstybės kūrimo principus, žinoti savo karjeros kelią teisininko profesijoje. Projektas vykdomas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu.  Kiekvienais metais mokiniai išklauso teisės paskaitų ciklą ,,Teisinė valstybė, pagrindinės teisės sampratos, teisinės sistemos, teisėkūra“, ,,Teisės norma, teismo procesas, teisiniai santykiai ir teisinė atsakomybė“ ir pan.

Daugiau informacijos: www.ltdkaunas.lt, http://teise.vdu.lt/mokiniams

 Per visas paskaitas dalyvavo 265 mokiniai, pravesta 168 val. paskaitų. Moksleiviai susipažino su teisinės sistemos pagrindais ir įgavo teisės pagrindų žinių.