Socialinių reiškinių laboratorija

Pagrindinis / Naujienos Kategorija: „Socialinių reiškinių laboratorija“

Antrai kadencijai Socialinių reiškinių laboratorijai išrinkta Beata Baranauskaitė

2016 m. rugpjūčio 8 d. Valdybos sprendimu Socialinių reiškinių laboratorijos perrinkta Beata Baranauskaitė.

,,Matydami šios narės potencialą bei galimybes vesti komandą į priekį, valdyba nusprendė, jog Beata tas žmogus, kuris ves į priekį Socialinių reiškinių laboratoriją. Tikimės, jog šie metai laboratorijai bus ypač produktyvūs“ – sakė LTD Jaunųjų teisininkų skyriaus pirmininkas Olegas Beriozovas.

Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius kviečia nevyriausybines organizacijas ir verslo subjektus kreiptis į Socialinių reiškinių laboratoriją (toliau – Laboratorija) kvalifikuotos teisinės pagalbos. Tai ilgalaikis projektas, kuriuo siekiama suteikti nemokamą pirminę teisinę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms bei smulkiesiems verslininkams.

Tikslas – užtikrinti, kad besikreipiantys į Laboratoriją asmenys gautų pirminę teisinę pagalbą bei konsultacijas teisės klausimais.

SRL logo

Socialinių reiškinių laboratorija fizinio asmens prašymu suteikė teisinę konsultaciją

Socialinių reiškinių laboratorija fizinio asmens prašymu suteikė teisinę konsultaciją, kurioje išdėstė savo nuomonę dėl kreipimesi pateikto klausimo: „Ar Lietuvoje asmuo, užsiregistravęs darbo biržoje ir gaunantis pašalpą 2015 m. yra apmokestinamas PSD mokesčiu, jei jis turi likviduojamos statusą turinčią individualią įmonę“.
Konsultacijoje buvo išaiškinta, kad ,,Tais atvejais, kai individuali įmonė […] laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai […] kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems šio straipsnio 1−8 dalyse ir šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.“
Aptariamo straipsnio 4 d. 2 p. nurodyta, jog: „Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti arba už kuriuos mokamos sveikatos draudimo įmokos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 dalis), laikomi: […]; 2) teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys; […].”
Taigi, buvo padaryta išvada, kad asmuo neturėtų mokėti Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo to laikotarpio, kai jo individuali įmonė įgijo likviduojamos įmonės statusą ir jis užsiregistravo teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.

Pilnas konsultacijos tekstas nėra atskleidžiamas.

Užmegztas glaudesnis bendradarbiavimas su labdaros ir paramos fondu

2016 m. vasario 2 d. LTD JTS padalinio „Socialinių reiškinių laboratorija“ vadovė Beata Baranauskaitė dalyvavo susitikime su Labdaros ir paramos fondu „Algojimas“ vadovais. Susitikimo tikslas buvo supažindinti JTS būsimus ir esamus jaunus teisininkus su teisinėmis problemomis, kylančiomis paraiškų konkurso organizavimo ir projektų finansavimo srityje. Savo ruožtu Socialinių reiškinių laboratorija pažadėjo fondui „Algojimas“ suteikti teisinę konsultaciją, kurioje būtų suformuluotos rekomendacijos ir pastebėjimai dėl raštų konkursą organizuojančioms institucijoms rengimo. Buvo aptartos ir kitos galimos bendradarbiavimo formos, kurios bus aptartos artimiausiame Valdybos posėdyje.
Šio fondo misija keisti visuomenės požiūrį į negalią, siekiant sėkmingos negalią turinčio vaiko ir jo šeimos integracijos į visuomenę ir inkliuzijos, padedant šeimoms ir atstovaujant specialiųjų poreikių vaiko interesus bei teises (advokacija).

Jaunųjų teisininkų skyrius teisininkų bendruomenėje pripažintas ,,Metų perspektyva“

2016 m. sausio 8 d. Vilniaus rotušėje vyko kasmetinis Naujametinis vakaras, skirtas pagerbti nusipelniusius teisinei sistemai asmenis bei organizacijas. Šį gražų renginį organizavo Lietuvos teisininkų draugija. Esame pagerbti ir mes. Buvome išrinkti kaip ,,Metų perspektyva“. Tai svarbus pripažinimas, įrodantis mūsų įdėta darbą bei tikėjimą tuo ką darome. Ačiū Lietuvos teisininkų bendruomenei už pripažinimą. Esame tam, kad kartu pakeistume visuomenės sąmonę į mus.

Pirmininko sveikinimas artėjančių švenčių proga

JTS-kaledinis-sveikinimas

Dalyvavome VJOSAS rinkiminėje – ataskaitinėje asamblėjoje

2015 m. gruodžio 16 d. vyko VJOSAS rinkiminė asamblėja. Jos metu buvo atlikti esminiai darbai: priimti atnaujinti įstatai, Asamblėjos reglamentas. Taip pat išrinktos trys naujas VJOSAS Valdybos narės, bei du atstovai į Jaunimo reikalų tarybą. Taip pat buvo pristatyti VJOSAS atlikti darbai Vilniaus jaunimo labui: Vietos veiklos grupių įsteigimas, atstovavimas Vilniaus jaunimo Jaunimo reikalų taryboje, reikšminga pagalba Vilniaus jaunimo organizacijoms ir su jaunimo dirbančioms organizacijoms.
Mūsų organizacija yra VJOSAS nariai nuo 2012 m. Aktyviai dalyvaujame išreikšdami savo nuomonę, poziciją.
VJOSAS asamblėjoje mus atstovavo valdybos narė Ernesta Pociūtė.

12366900_1090781750953547_187955288_n 12380188_1090781770953545_1751306233_n

Jaunieji teisininkai dalyvavo LiJOT padėkos vakare

2015 m. gruodžio 10 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko kasmetiniai LiJOT apdovanojimai, kurių metu buvo pagerbti labiausiai jaunimui nusiteikę asmenys. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų skyriaus atstovai irgi dalyvavo šiame gražiame renginyje.
Jaunųjų teisininkų skyrius LiJOT veikloje dalyvauja nuo 2012 m. kaip nariai – stebėtojai.
Kasmetinio padėkos vakaro pagrindinis tikslas – padėkoti geriausių metų jaunimo įvykių iniciatoriams, jaunimo lyderiams ir asmenims, labiausiai nusipelniusiems jaunimui ir jaunimo organizacijoms. Nominacijų nugalėtojai tradiciškai buvo išrinkti 39–osios LiJOT Asamblėjos metu.
Metų jaunimo iniciatyva tapo Jaunųjų konservatorių lygos „Pilietiškumo mokykla“ – didžiausia, jau 10 metus vykstanti savivaldybių tarybų simuliacija Lietuvoje. Nominaciją atsiėmęs Jaunųjų konservatorių lygos atstovas Teodoras Žukas, dėkojo už pasitikėjimą ir džiaugėsi artėjančia „Pilietiškumo mokyklos“ finaline sesija Seime.
Už pastebėtą teigiamą pokytį Vilniaus regioninėje jaunimo politikoje Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas Aistis Ramanauskas tapo 2015 metų jaunimo organizacijų lyderiu. A. Ramanauskas pabrėžė, kad praėję metai buvo labai darbingi ir intensyvūs, bei dėkojo visiems už tai, kad jaunimo balsas yra girdimas visuomenėje.
2015 metų jaunimo organizacijų partneriu Asamblėjos delegatai išrinko įmonę „OVC Consulting“ , kurie Padėkos vakare paminėjo, jog dirbti ir augti kartu su jaunimo organizacijomis visada yra smagu, o ambicingumo ir organizuotumo iš jaunų žmonių pasimokyti gali net ir verslo įmonės.
Metų ambasadore tapo Rūta Meškauskaitė – pirmoji atstovė, patekusi į OBESSU (Europos moksleivių sąjungos) tarybos valdybą. Savo padėkos kalboje ji žavėjosi Lietuvos moksleivių sąjunga, kuri padėjo užaugti ne vien jai, bet ir visos Lietuvos mokiniams.
2015 metų žmogumi, labiausiai nusipelniusiu jaunimui, išrinktas buvęs Švietimo ir mokslo ministras, dabartinis Seimo narys Gintaras Steponavičius. Kaip didžiausią jo nuopelną M. Zakarka paminėjo pagalbą įsteigiant neformalaus ugdymo krepšelį. Seimo narys pabrėžė, kad savo karjerą jis pradėjo būtent jaunimo organizacijose, bei džiaugėsi, jog LiJOT tapo verta pasitikėjimo organizacija.
Taip pat LiJOT Alumni sprendimu dar vienas apdovanojimas buvo įteiktas emocinės paramos tarnybos „Jaunimo linija“ direktoriui Pauliui Skruibiui už ilgalaikes pastangas atkreipti dėmesį į psichinę sveikatą.

Šaltinis http://lijot.lt/…/747-lijot-pad%C4%97kos-vakare-apdovanojim…

,,Labai džiaugiuosi matydama iniciatyvų jaunimą, kuris yra pavyzdys ir autoritetas kitiems jauniems žmonėms. Taip pat, gera žinoti, kad esame pastebėti valstybės institucijų ir sulaukiame dėmesio. Abipusiu bendradarbiavimu ir konstruktyviu dialogu galime ne tik išspręsti iškylančias jaunimo problemas, bet vystyti rezultatyvius jaunimo projektus. Džiugu, kad jaunimo lyderiai, asmenys, kurie padeda siekti bendro rezultato, bei jaunimo iniciatyvos yra įvertinamos ir apdovanojamos. Tikiu, kad šie gerieji pavyzdžiai įkvėps visus LTD JTS narius dar labiau įprasminti savo veiklą, ne tik išplėtoti esamus projektus, bet sukurti tokias iniciatyvas, kurių nebus galima nepastebėti” – įspūdžiais dalinosi valdybos narė Ernesta Pociūtė.

12375145_10154426906507564_645410612522153099_o

Įvyko pirmasis darbo grupės posėdis teisinio švietimo klausimais

2015 m. gruodžio 7 d. Jaunųjų teisininkų skyriaus revizorius Andrius Pacharevas dalyvavo Teisingumo ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje dėl Visuomenės teisinio švietimo 2017-2024 m. programos. Posėdžio tikslas buvo aptarti teisinio švietimo programos gaires. Pirmąjį posėdį visi darbo grupės dalyviai prisistatė ir išsakė savo pastabas-pasiūlymus dėl Teisingumo ministerijos pateikto teisinio švietimo projekto. Teisingumo ministerija žadėjo pataisyti projektą pagal išsakytas pastabas-pasiūlymus. Mūsų organizacijos pateikti pasiūlymai buvo konstruktyvūs bei orientuoti į programos praktinę pusę bei mechanizmo sukūrimą, todėl tikimės kad mūsų pateiktos pastabos atitiks praktinę programos pusę.
Kitas darbo grupės posėdis numatytas 2016 m. sausio 18 d.

tm logo apkarpytas

PASKAITA-DISKUSIJA „VARTOTOJŲ TEISĖS AKTUALIJOS“

2015 m. gruodžio 5 d. (šeštadienį) 9.00 val. Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Teisės fakultetas ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

kviečia į paskaitą-diskusiją „Vartotojų teisės aktualijos“. Renginys vyks Vilniaus miesto savivaldybės Didžiojoje salėje (2 aukštas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius).

                   Paskaitos-diskusijos temos: Vartotojų teisių apsaugos teisinis reguliavimas ir institucinė sistema. Vartojimo sutarčių ypatumai. Teisiniai iššūkiai vartotojams elektroninėje erdvėje. Vartotojų teisių gynimas ne teisme: alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Viešasis interesas kaip vartotojų teisių gynimo priemonė. PASTABA. Diskusinius klausimus prašome atsiųsti iš anksto el.p. jolita.malinauskaite@ksu.lt

                           Paskaitos-diskusijos pranešėjos:

Alvita Armanavičienė – Lietuvos vartotojų federacijos prezidentė. Ji taip pat yra Standartizacijos, Vartotojų teisių apsaugos tarybų nare, ANEC (Europos vartotojų dirbančių standartizacijos srityje) Lietuvos atstovė. Kėlė kvalifikaciją Norvegijos, Lenkijos, Ispanijos ir Anglijos vartotojų organizacijose. Dalyvavo virš 60 konferencijų ir seminarų įvairiose Europos Sąjungos šalyse, kurie buvo susiję su vartotojų politika (vartotojų kreditas, nesąžiningos sąlygos sutartyse, reklama, vartotojų organizacijų vadyba, vartotojų teisė, vartotojų tyrimai ir pan.). Šiuo metu yra Europos Sąjungos portalo vartotojams „Consumerclassroom.eu“ – nacionalinės grupės vadovė. Koordinuoja energetiškai efektyviausių buitinių prietaisų reitingavimo portalo projektą www.topten.eu bei Vartotojų skundų svetainę. Kiti darbai svetainėje – www.vartotojuteises.lt.

 

Jolita Malinauskaitė – Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė, Vartotojų teisės dėstytoja. Svarbesni darbai Vartotojų teisės srityje: 2005 m.  Jungtinių Tautų Organizacijai parengta ataskaita „Vartotojų teisės“ (publikuota leidinyje „Human rights in Lithuania“. Vilnius: The Institute of Law, 2005); Tyrimas „Pardavimų skatinimo būklės analizė ir rekomendacijos dėl pardavimų skatinimo teisinio reglamentavimo tikslingumo“ (bendraautorė). Vilnius: Lietuvos vartotojų institutas, 2007; 2006 m. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme laimėta beprecedentė netesybų byla (vartotoja prieš statybų bendrovę); Tyrimas „Statybos įstatymo dalinio pakeitimo įstatymo projekto parengimas užtikrinant neteisminį vartotojų ginčų nagrinėjimą, atsižvelgiant į Lietuvos ir ES institucijų patirtį, taip pat kitų statybos paslaugų sferos vartotojų interesų apsaugą“ (bendraautorė). Vilnius: Nacionalinė vartotojų konfederacija, 2008; Tyrimas „Internetinio knygyno tobulinimo aspektai“ (tyrimo koordinatorė). Vilnius: Socialinių mokslų kolegija, 2008. Plačiau žr.: Projekto „Verslo įmonių ir kolegijų dėstytojų gebėjimų atlikti kokybinius tyrimus ugdymas“ tyrimų ataskaitų rinkinys. Studija-kompendiumas, III tomas „Paslaugų teikimo tobulinimas“, Klaipėda, 2008; 2015 m. kartu su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ekspertais parengta  knyga „Vartotojų teisės. Informacinė medžiaga“.

 

———————————————————————–

 

Ši paskaita-diskusija yra nemokama. Tačiau paskaitos-diskusijos dalyviai galės gauti dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus. Pažymėjimo kaina – 3 eurai (įmoką prašytume sumokėti į Kazimiero Simonavičiaus universiteto sąskaitą LT247044060007853756 nurodant įmokos paskirtį „Vartotojų teisės aktualijos“).

 

Norinčius dalyvauti paskaitoje-diskusijoje „Vartotojų teisės aktualijos“ maloniai prašome iki 2015 m. gruodžio 4 d., 8.00 val. registruotis el. p. jolita.malinauskaite@ksu.lt. Registruojantis nurodykite savo: vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją/mokslo įstaigą (studentai turi nurodyti specialybę, kursą, studijų formą), el. p. adresą, tel. Nr.; parašykite, ar pageidaujate gauti pažymėjimą. Tel. pasiteiravimui 865244508.

Tau rūpi jaunimo teisės?

Savanorystės skelbimas