Pirmininkas

Pagrindinis / Apie mus / Struktūra / Pirmininkas

Pirmininkas:

 • Užtikrina Visuotinio susirinkimo ir Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
 • Organizuoja Valdybos darbą;
 • Šaukia Valdybos posėdžius;
 • Gali siūlyti Pirmininko pavaduotojo kandidatūrą Visuotiniam susirinkimui svarstyti;
 • Pirmininkauja Visuotiniams susirinkimams bei Valdybos posėdžiams;
 • Rengia Visuotinių susirinkimų, Valdybos posėdžių darbotvarkių, LTD JTS programų projektus;
 • Teikia Valdybai svarstyti nutarimų ir sprendimų projektus, kurie bus svarstytini per Visuotinį susirinkimą;
 • Pasirašo dokumentus LTD JTS vardu;
 • Palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • Kiekvienam Visuotiniam susirinkimui parengia ir pateikia Pirmininko ir Valdybos ataskaitą;
 • Vykdo kitą šiam Reglamentui neprieštaraujančią veiklą.  Pirmininkas ex officio yra Valdybos narys.

olegas-beriozovas

Pirmininkas Olegas Beriozovas

El.p. o.beriozovas@gmail.com

Tel. +370 609 14472