Kas mes esame

Pagrindinis / Apie mus / Kas mes esame

LTD jaunieji teisininkai

Jaunųjų teisininkų skyrius yra Lietuvos teisininkų draugijos struktūrinis padalinys, savo veikloje besivadovaujantis atsakomybe, pagarba, atvirumu, pilietiškumu, tolerancija bei savanoryste.

Jaunųjų teisininkų skyrius – tai profesinė, savanoriška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti jaunuosius teisininkus, kurie siekia:

 • aktyviai prisidėti prie teisės studentų bei jaunųjų teisininkų profesinės etikos ir kultūros bei žinių ugdymo;
 • prisidėti prie suverenios teisinės Lietuvos valstybės formavimo;
 • dalyvauti demokratinių valdymo pagrindų įtvirtinime ir juos atitinkančių įstatymų kūrime bei tobulinime;
 • kelti visuomenėje egzistuojančias teisines problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų;
 • prisidėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo bei gyventojų teisinės sąmonės formavimo.

Misija – ugdyti sąmoningą ir pilietišką visuomenę, kurioje kuriama erdvė atviroms ir garbingoms diskusijoms apie visuomenėje egzistuojančias problemas.


KĄ MES VEIKIAME?

 • Būdami atviri visuomenei, jos problemoms, skelbiame pareiškimus bei nuomones teisės klausimais. Mūsų tikslas tapti visuomenės advokatu.
 • Bendradarbiaudami su valstybės institucijomis, vietos savivalda bei visuomeninėmis organizacijomis, tampame tarpininku tarp kiekvieno visuomenės nario ir vadžios. Žinodami visuomenės poziciją įsitraukiame į teisės aktų rengimą, teikiame valstybinio valdymo srityje.
 • Organizuojame mokymus, konferencijas, seminarus, paskaitas bei kitus profesinius, socialinius-kultūrinius renginius.

O dabar konkrečiai:

 • Teikiame nemokamas teisines konsultacijas Lietuvos vietiniuose laikraščiuose
 • Analizuojame interesų grupių teisines problemas ir teikiame išvadas Socialinių reiškinių laboratorijoje
 • Organizuojame mokamas ir nemokamas konferencijas verslui, atskiriems gyventojams, interesų grupėms
 • Darome pažintinius ir praktinius susitikimus su žymiais teisininkais bei valstybės valdymo aparato atstovais
 • Organizuojame mokymus savo nariams
 • Reguliariai darome ekskursijas ir išvykas po įvairias institucijas, lankytinas Lietuvos ir užsienio vietas
 • Rašome įvairius projektus veiklos finansavimui gauti
 • Kasmet rugsėjo mėnesį rengiame naujametinį vakarą
 • Kiekvieną pavasarį išlydine naujų narių krikštynomis
 • Galimybių akademijos pagalba padedame jauniesiems teisininkams įsitvirtinti darbo rinkoje;
 • Ir daug, dar daug kt.

Veikla, kurios neradai šiame saraše gali būti tavo iniciatyva po šios organizacijos vėliava. Ateik ir tapk mūsų vedliu!


Skyriaus organizacinius reikalus tvarko kasmet visuotiniame narių susirinkime renkama valdyba, kurią sudaro 7 nariai. Visi komandos nariai dirba turėdami vieną tikslą, padeda vieni kitiems, vadovaujasi bendromis idėjomis, siekia, kad skyrius veiktų rezultatyviai, o narių lūkesčiai būtų patenkinti.

Mūsų ženklai:

JTS logotipas.png

LTD logotipas.gif