Socialinių reiškinių laboratorija fizinio asmens prašymu suteikė teisinę konsultaciją

Pagrindinis / Socialinių reiškinių laboratorija fizinio asmens prašymu suteikė teisinę konsultaciją

Socialinių reiškinių laboratorija fizinio asmens prašymu suteikė teisinę konsultaciją

Socialinių reiškinių laboratorija fizinio asmens prašymu suteikė teisinę konsultaciją, kurioje išdėstė savo nuomonę dėl kreipimesi pateikto klausimo: „Ar Lietuvoje asmuo, užsiregistravęs darbo biržoje ir gaunantis pašalpą 2015 m. yra apmokestinamas PSD mokesčiu, jei jis turi likviduojamos statusą turinčią individualią įmonę“.
Konsultacijoje buvo išaiškinta, kad ,,Tais atvejais, kai individuali įmonė […] laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai […] kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems šio straipsnio 1−8 dalyse ir šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.“
Aptariamo straipsnio 4 d. 2 p. nurodyta, jog: „Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie privalo mokėti arba už kuriuos mokamos sveikatos draudimo įmokos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 dalis), laikomi: […]; 2) teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys; […].”
Taigi, buvo padaryta išvada, kad asmuo neturėtų mokėti Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo to laikotarpio, kai jo individuali įmonė įgijo likviduojamos įmonės statusą ir jis užsiregistravo teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.

Pilnas konsultacijos tekstas nėra atskleidžiamas.